Usluge

RAČUNOVODSTVENE USLUGE
 • vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa)
 • osnovne dopunske usluge
OSTALE DOPUNSKE, NAKNADNE I VANREDNE USLUGE
 • izrada vanrednog završnog računa
 • usluge iz područja radnih odnosa
 • usluge iz područja ličnih primanja
 • usluge iz područja platnog prometa
 • ishodovanje poreskog uverenja
 • vanredno angažovanje kurirske službe
 • slanje obaveštenja, poziva ili sličnog dopisa klijentu poštom
 • arhiviranje dokumentacije koju klijent nije preuzeo u roku
 • čuvanje arhivirane dokumentacije - mesečno
Usluge osnivanja, statusnih promena, likvidacije i prestanka preduzeća i radnji
 • osnivanje preduzeća (doo), osnivač domaće fizičko lice
 • osnivanje preduzetnika - preduzetničke radnje
 • registracija promena kod preduzeća
 • registracija promena kod preduzetnika
 • prenos udela - promena osnivača - prodaja firme (doo)
 • likvidacija preduzeća (doo)
 • brisanje preduzetnika - preduzetničke radnje
 • promena pravne forme - preduzetnik u privredno društvo