zdravstvo | Vektor Plus 2010

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

27.12.2016
Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine. U firmama koje još nisu podnele zahteve za zamenu knjižica novim karticama, zdravstvena isprava biće overena kao i dosad ZAPOSLENIMA u firmama […]

Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja

20.05.2015
Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja

Započela je zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja, Republički fond za zdravstveno osiguranje  do sada je u okviru Pilot projekta u Valjevu izvršeno zamenu za više od dve hiljade osiguranih lica i […]