Zakon | Vektor Plus 2010

Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama

6.01.2017
Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama

Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama

Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama u 60 zakona i podzakonskih akata i mora da se koristi, iako je država formalno odlučila da oslobodi privredu obaveze […]

Elektronske zdravstvene knjižice

25.10.2016
Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Elektronske zdravstvene knjižice

Elektronske zdravstvene knjižice Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Ministarstvo zdravlja žele da obaveste građane da će oni koji do sada nisu podneli zahtev za elektronske zdravstvene knjižice zamenu stare zdravstvene knjižice za […]

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

16.07.2016
Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup je obaveza građana, Poreska uprava Republike Srbije poziva građane koji ostvaruju prihod od izdavanja nepokretnosti da, u skladu sa svojom građanskom dužnošću, podnesu poresku prijavu i da […]

Obaveštenje o razmeni podataka

12.06.2016
obaveštenje o razmeni podataka

Obaveštenje o razmeni podataka

Obaveštenje o razmeni podataka, primena odredbi čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
U cilju primene čl. 9. i 103. Zakona […]

Centralna evidencija privremenih ograničenja

2.06.2016
Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR

Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR

U prisustvu NJ.E. Ambasadora Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstada i ministra privrede Željka Sertića, u Agenciji za privredne registre počela je s radom Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica […]