upravni postupak | Vektor Plus 2010

E-uprava put do modernijeg društva

23.12.2016
E-uprava

E-uprava

    E-uprava će naredne godine biti jedan od oslonaca Vlade Srbije u reformi i modernizaciji rada državne uprave. U godini koja je proglašena za godinu borbe protiv sive ekonomije, elektronska uprava biće značajna podr […]