radna knižica | Vektor Plus 2010

Radna knjižica odlazi u zaborav

8.03.2016
Radna knjižica odlazi u zaborav

Radna knjižica odlazi u zaborav

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano je da radna knjižica prestaje da važi od prvog januara 2016. godine.

Zakonom („Službeni glasnik RS“br. 75/14), koji je stupio na snagu jula 2014 […]