Porez | Vektor Plus 2010

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

16.07.2016
Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup je obaveza građana, Poreska uprava Republike Srbije poziva građane koji ostvaruju prihod od izdavanja nepokretnosti da, u skladu sa svojom građanskom dužnošću, podnesu poresku prijavu i da […]

Godišnji porez na dohodak gradjana

2.05.2016
Godišnji porez na dohodak gradjana

Godišnji porez na dohodak gradjana

Godišnji porez na dohodak gradjana saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak gradjana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su gradjani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje […]

Šest novih elektronskih poreskih prijava

11.01.2016
Šest novih elektronskih poreskih prijava

Šest novih elektronskih poreskih prijava

Poreski obveznici moći će od ponedeljka, 11. januara 2016. godine, da podnosu još šest novih elektronskih poreskih prijava.
Uvode se elektronske prijave:
1. poreza na premije neživotnog osiguranja;
2. doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih dru […]