Poreski dug | Vektor Plus 2010

Odlaganje plaćanja poreskog duga

3.04.2016
Odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreskog duga na zahtev poreskog obveznika poreska uprava može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 […]