Godišnji porez na dohodak gradjana | Vektor Plus 2010

Godišnji porez na dohodak gradjana

2.05.2016
Godišnji porez na dohodak gradjana

Godišnji porez na dohodak gradjana

Godišnji porez na dohodak gradjana saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak gradjana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su gradjani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje […]