elektronski obrasci | Vektor Plus 2010

Elektronska predaja prijava M-4

8.03.2016
Elektronska predaja prijava M-4

Elektronska predaja prijava M-4

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4 […]