Preduzetnik | Vektor Plus 2010

Radno pravo

16.04.2016
Radno pravo

Radno pravo

Radno pravo predstavlja granu pozitivnog prava koja obuhvata zakone i druge državne propise, akte međunarodnog prava i kolektivne ugovore kojima se regulišu radni odnosi.
Radno pravo predstavlja uređivanje prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu […]