Aktuelnosti | Page 5 of 5 | Vektor Plus 2010

Odlučna borba protiv sive ekonomije

13.09.2014
odlučna borba protiv sive ekonomije

Odlučna borba protiv sive ekonomije

Kao odlučna borba protiv sive ekonomije Poreska uprava je između ostalog, od početka godine do 9. avgusta 2014. godine realizovala ukupno 8.280 kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, sa utvrđenim nepravilnostima u 2 […]

Stope doprinosa za PIO se povećavaju, a za zdravstveno osiguranje se smanjuju od 1. avgusta 2014. godine

13.09.2014
skupstina-poslanici_0

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigranje i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Ovi zakoni objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 57/14 od 30. 5. 2014. godine.

Odredbe […]