Aktuelnosti | Page 3 of 5 | Vektor Plus 2010

Centralna evidencija privremenih ograničenja

2.06.2016
Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR

Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica registrovanih u APR

U prisustvu NJ.E. Ambasadora Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstada i ministra privrede Željka Sertića, u Agenciji za privredne registre počela je s radom Centralna evidencija privremenih ograničenja prava lica […]

Godišnji porez na dohodak gradjana

2.05.2016
Godišnji porez na dohodak gradjana

Godišnji porez na dohodak gradjana

Godišnji porez na dohodak gradjana saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak gradjana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su gradjani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje […]

Odlaganje plaćanja poreskog duga

3.04.2016
Odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreskog duga

Odlaganje plaćanja poreskog duga na zahtev poreskog obveznika poreska uprava može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 […]

Elektronska predaja prijava M-4

8.03.2016
Elektronska predaja prijava M-4

Elektronska predaja prijava M-4

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4 […]

Radna knjižica odlazi u zaborav

8.03.2016
Radna knjižica odlazi u zaborav

Radna knjižica odlazi u zaborav

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, propisano je da radna knjižica prestaje da važi od prvog januara 2016. godine.

Zakonom („Službeni glasnik RS“br. 75/14), koji je stupio na snagu jula 2014 […]