Aktuelnosti | Page 2 of 5 | Vektor Plus 2010

Saradnja Poreske uprave i PKS

26.09.2016
Saradnja poreske uprave i PKS

Saradnja Poreske uprave i PKS

Dragana Marković, direktor Poreske uprave Republike Srbije i Marko Čadež, predsednik PKS, potpisali su Sporazum o saradnji dve institucije sa ciljem unapređenja dijaloga Poreske uprave i PKS. Saradnja poreske uprave i PKS koja će imati pozitivan uticaj na […]

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

16.07.2016
Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti

Prijava prihoda od izdavanja nepokretnosti u zakup je obaveza građana, Poreska uprava Republike Srbije poziva građane koji ostvaruju prihod od izdavanja nepokretnosti da, u skladu sa svojom građanskom dužnošću, podnesu poresku prijavu i da […]

Jednošalterski sistem registracije

15.07.2016
jednošalterski sistem registracije

Jednošalterski sistem registracije

Jednošalterski sistem registracije preko kojeg se danas izdaju PIB-ovi po proceduri koja traje najduže 24 časa dodeljeno je  za prva četri meseca 18.064 PIB-a Marta meseca je dodeljeno 3.098, a u junu je izdato […]

Povećan broj internet prevara

13.07.2016
Povećan broj internet prevara na štetu preduzeća iz Srbije

Povećan broj internet prevara

Beograd, 11. jul 2016. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije upozorilo je na to da je povećan broj internet prevara kao i da je pretragom interneta, analizom sadržaja koji se na njemu pojavljuje, kao i […]

Obaveštenje o razmeni podataka

12.06.2016
obaveštenje o razmeni podataka

Obaveštenje o razmeni podataka

Obaveštenje o razmeni podataka, primena odredbi čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
U cilju primene čl. 9. i 103. Zakona […]