Aktuelnosti | Vektor Plus 2010

Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama

6.01.2017
Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama

Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama

Pečat i dalje živi u zakonima i uredbama u 60 zakona i podzakonskih akata i mora da se koristi, iako je država formalno odlučila da oslobodi privredu obaveze […]

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

27.12.2016
Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine. U firmama koje još nisu podnele zahteve za zamenu knjižica novim karticama, zdravstvena isprava biće overena kao i dosad ZAPOSLENIMA u firmama […]

E-uprava put do modernijeg društva

23.12.2016
E-uprava

E-uprava

    E-uprava će naredne godine biti jedan od oslonaca Vlade Srbije u reformi i modernizaciji rada državne uprave. U godini koja je proglašena za godinu borbe protiv sive ekonomije, elektronska uprava biće značajna podr […]

Šta ćete sve moći da obavite od kuće u 2017

29.11.2016
Šta ćete sve moći da obavite od kuće u 2017

Šta ćete sve moći da obavite od kuće u 2017

Šta ćete sve moći da obavite od kuće u 2017. godini. Uvođenje novih elektronskih servisa, poput plaćanja poreza, upisa dece u vrtić, uverenje o regulisanom vojnom roku i […]

Elektronske zdravstvene knjižice

25.10.2016
Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Elektronske zdravstvene knjižice

Elektronske zdravstvene knjižice Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Ministarstvo zdravlja žele da obaveste građane da će oni koji do sada nisu podneli zahtev za elektronske zdravstvene knjižice zamenu stare zdravstvene knjižice za […]