Saradnja Poreske uprave i PKS

Saradnja poreske uprave i PKS

Saradnja Poreske uprave i PKS

Dragana Marković, direktor Poreske uprave Republike Srbije i Marko Čadež, predsednik PKS, potpisali su Sporazum o saradnji dve institucije sa ciljem unapređenja dijaloga Poreske uprave i PKS. Saradnja poreske uprave i PKS koja će imati pozitivan uticaj na celokupni privredni ambijent.
Direktor Poreske uprave Dragana Marković istakla je da je Poreska uprava i do sada dobro sarađivala sa Privrednom komorom Srbije, a da će Sporazum o saradnji dodatno učvrstiti i unaprediti uspostavljeni dijalog. Poreskoj upravi je veoma važna dobra dvosmerna komunikacija sa poreskim obveznicima. Usmeravanje pažnje na najvažnija pitanja iz poštovanja poreskih propisa preko Privredne komore Srbije je veoma dobar način komunikacije, ocenila je Dragana Marković.
Sporazum je formalizacija dosadašnje dobre saradnje i dijaloga Privredne komore Srbije  i Poreske uprave koji predviđa različite aktivnosti, počev od pružanja informacija važnih za članice Privredne komore Srbije i njihovo poslovanje, preko organizovanja redovnih sastanaka usmerenih na pronalaženje uzajamno prihvatljivih rešenja za sve izazove, do zajedničkih radionica i besplatnih seminara kao podrške unapređenju poslovanja članica, objasnio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
Čadež, očekuje da će kvalitetan dijalog i konstruktivna komunikacija privrede i Poreske uprave dovesti do većeg razumevanja onih koji su zaduženi da naplaćuju i onih koji plaćaju porez, prevazilaženja slabosti i bržeg rešavanja problema sa kojima se privrednici susreću u praksi, kao i bolje informisanosti i edukacije privrednika.
Nakon potpisivanja Sporazuma, predstavnici Poreske uprave i članovi Privredne komore Srbije održali su jedan u nizu sastanaka na kojima će biti razmatrani aktuelni problemi i izazovi u cilju pronalaženja adekvatnih rešenja. Tema današnjeg sastanka bila je refakcija akciza.

Izvor Poreska uprava:

 

Comments are closed.