Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine

Markice za zdravstvene knjižice još pola godine. U firmama koje još nisu podnele zahteve za zamenu knjižica novim karticama, zdravstvena isprava biće overena kao i dosad ZAPOSLENIMA u firmama koje još nisu podnele zahteve za zamenu zdravstvenih knjižica novim zdravstvenim karticama, zdravstvena isprava biće overena kao i dosad – markicom, saznaju “Novosti”  u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja. Knjižice će se overavati za period od šest meseci, zaključno sa 30. junom 2017.

Ukoliko su zdravstvene knjižice za zaposlene overene, recimo do 31. decembra ove godine, poslodavac treba da podnese zahtev za izdavanje markica za overu starih zdravstvenih knjižica, a one se izdaju za period overe do 30. 6. 2017. – kažu u RFZO. – Dakle, firme koje još nisu podnele zahteve za izdavanje zdravstvenih kartica, a overa zdravstvene knjižice ističe, prvo podnose zahtev za markice, a potom i zahtev za zdravstvene kartice.

Prema saznanjima “Novosti”, ukoliko je zahtev za izdavanje zdravstvene kartice podnet, ne postoji mogućnost overe knjižice markicom.

U ovom slučaju, ispostava RFZO na zahtev poslodavca izdaje potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite, koja važi do izdavanja kartice a za zaposlene najduže šest meseci – navode u RFZO.

Zahtevi za zamenu papirnih knjižicama novim karticama sa čipom podneti su dosad na šalterima RFZO, putem e-uprave, ili u poštama za 4.961.875 od ukupno 6.846.998 zdravstveno osiguranih stanovnika Srbije.

Rok za podnošenje zahteva ističe 31. decembra i zasad se ne zna da li će naknadno biti produžen. Već sad je izvesno da neće ni svi koji su predali zahtev do kraja godine dobiti novu karticu, kako navode u RFZO, iz dva razloga: zato što su osiguranici u većini čekali poslednji momenat za zamenu, pa su stvorene gužve, i zbog toga što Zavod za izradu novčanica mesečno može da izradi samo 350.000 zdravstvenih kartica.

GOTOVO DO KRAJA MARTA

U RFZO kažu da bi zamena zdravstvenih isprava mogla da se završi najranije krajem marta, pod uslovom da ne bude pomeranja roka za podnošenje zahteva.

Izvor: Večernje Novosti

Comments are closed.